Projekčná činnosť

 V rámci nášho portfólia zabezpečujeme vypracovanie projektových dokumentácií pre rôzne stupne povoľovacích procesov. Zameriavame sa najmä na vytváranie projektových dokumentácií pre obnovy bytových domov, kde vieme pretaviť množstvo skúseností z realizačnej praxe a zamedziť zlému prevedeniu akéhokoľvek detailu. Taktiež vieme v rámci projekčnej činnosti zabezpečiť všetky potrebné profesie, s ktorými spolupracujeme dlhodobo a tým je zabezpečené bezchybné vytvorenie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek klienta.

Medzi základné projektové dokumentácie, ktoré zabezpečujeme:

Vizualizácie a štúdie
Vizualizácie a štúdie
Dokumentácie pre územné rozhodnutie
Dokumentácie pre územné rozhodnutie
Dokumentácie pre stavebné povolenie
Dokumentácie pre stavebné povolenie
Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
Geodetické práce
Geodetické práce
Zabezpečenie energetického certifikátu
Zabezpečenie energetického certifikátu

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

B-ing, s. r. o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911

IČ DPH: SK2121075154

Ing. Peter Dobrovolský

konateľ