Stavebná činnosť

Spoločnosť B-ing,s.r.o. má bohaté skúsenosti v stavebnom sektore. V prevažnej väčšine sa zaoberá komplexnými obnovami bytových domov, rekonštrukciami obecných a mestských objektov a výstavbou v súkromnom sektore. Spoločnosť a jej štatutár pôsobiaci aj v inej spoločnosti obnovil viac ako 70 bytových domov podľa požiadaviek klienta.

Našim cieľom je zabezpečiť profesionálny servis zákazníkovi tak, aby realizácia obnovy bytového domu bola s čo najmenším znížením komfortu vlastníkov. Spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi materiálov a technológií, ktorí zabezpečujú profesionálne poradenstvo, záručný a pozáručný servis pre svoje dodávky a technológie.

Zlepšenie energetickej náročnosti objektu s čím úzko súvisí aj zníženie nákladov na samotné bývanie
Zlepšenie energetickej náročnosti objektu s čím úzko súvisí aj zníženie nákladov na samotné bývanie
Ochrana pôvodných konštrukcií
Ochrana pôvodných konštrukcií
Zlepšenie klímy v bytoch a nebytových priestoroch
Zlepšenie klímy v bytoch a nebytových priestoroch
Ekonomické zhodnotenie samotného objektu
Ekonomické zhodnotenie samotného objektu
Odstránenie pôvodných systémových porúch objektu
Odstránenie pôvodných systémových porúch objektu

Komplexná obnova

Komplexná obnova je veľmi dôležitá z viacerých dôvodov a jej význam sa rokmi osvedčil. Medzi hlavné benefity komplexnej obnovy patria:

Činnosti

V rámci komplexných obnov zabezpečujeme nasledovné činnosti:

Zateplenie fasád, soklov, balkónových dosiek a stropov suterénu
Zateplenie fasád, soklov, balkónových dosiek a stropov suterénu
Zateplenie striech
Zateplenie striech
Klampiarske práce
Klampiarske práce
Rekonštrukcia a obnova balkónov a loggií
Rekonštrukcia a obnova balkónov a loggií
Rekonštrukcia vstupov a vchodov
Rekonštrukcia vstupov a vchodov
Rekonštrukcia spoločných priestorov
Rekonštrukcia spoločných priestorov
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia výťahov
Rekonštrukcia výťahov
Výmena rozvodov ZTI
Výmena rozvodov ZTI
Výmeny výplni otvorov ( okná, dvere )
Výmeny výplni otvorov ( okná, dvere )
Výstavba prefabrikovaných loggií
Výstavba prefabrikovaných loggií
Obnova už zateplených bytových domov ( odstránenie nečistôt, navýšenie hrúbky izolantu )
Obnova už zateplených bytových domov ( odstránenie nečistôt, navýšenie hrúbky izolantu )

Komplexná obnova

Komplexná obnova je veľmi dôležitá z viacerých dôvodov a jej význam sa rokmi osvedčil. Medzi hlavné benefity komplexnej obnovy patria:

Zlepšenie energetickej náročnosti objektu s čím úzko súvisí aj zníženie nákladov na samotné bývanie
Zlepšenie energetickej náročnosti objektu s čím úzko súvisí aj zníženie nákladov na samotné bývanie
Ochrana pôvodných konštrukcií
Ochrana pôvodných konštrukcií
Zlepšenie klímy v bytoch a nebytových priestoroch
Zlepšenie klímy v bytoch a nebytových priestoroch
Ekonomické zhodnotenie samotného objektu
Ekonomické zhodnotenie samotného objektu
Odstránenie pôvodných systémových porúch objektu
Odstránenie pôvodných systémových porúch objektu

Činnosti

V rámci komplexných obnov zabezpečujeme nasledovné činnosti:

Zateplenie fasád, soklov, balkónových dosiek a stropov suterénu
Zateplenie fasád, soklov, balkónových dosiek a stropov suterénu
Zateplenie striech
Zateplenie striech
Klampiarske práce
Klampiarske práce
Rekonštrukcia a obnova balkónov a loggií
Rekonštrukcia a obnova balkónov a loggií
Rekonštrukcia vstupov a vchodov
Rekonštrukcia vstupov a vchodov
Rekonštrukcia spoločných priestorov
Rekonštrukcia spoločných priestorov
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia výťahov
Rekonštrukcia výťahov
Výmena rozvodov ZTI
Výmena rozvodov ZTI
Výmeny výplni otvorov ( okná, dvere )
Výmeny výplni otvorov ( okná, dvere )
Výstavba prefabrikovaných loggií
Výstavba prefabrikovaných loggií
Obnova už zateplených bytových domov ( odstránenie nečistôt, navýšenie hrúbky izolantu )
Obnova už zateplených bytových domov ( odstránenie nečistôt, navýšenie hrúbky izolantu )

Priebeh obnovy bytového domu

Bezplatná obhliadka a orientačná cenová ponuka podľa požiadavky klienta
Bezplatná obhliadka a orientačná cenová ponuka podľa požiadavky klienta
Bezplatná cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie ( preklik na projekčnú činnosť )
Bezplatná cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie ( preklik na projekčnú činnosť )
Bezplatná ponuka na rôzne druhy financovania obnovy bytového domu
Bezplatná ponuka na rôzne druhy financovania obnovy bytového domu
Príprava podkladov týkajúcich sa obnovy na schôdzu vlastníkov
Príprava podkladov týkajúcich sa obnovy na schôdzu vlastníkov
Schválenie zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami
Schválenie zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami
Kompletná inžinierska činnosť vedúca k získaniu stavebného povolenia ( preklik na inžiniersku činnosť )
Kompletná inžinierska činnosť vedúca k získaniu stavebného povolenia ( preklik na inžiniersku činnosť )
Prebratie staveniska
Prebratie staveniska
Samotná obnova bytového domu
Samotná obnova bytového domu
Odovzdanie stavby do užívania
Odovzdanie stavby do užívania
Kolaudácia ( preklik na inžiniersku činnosť )
Kolaudácia ( preklik na inžiniersku činnosť )

Ako je možné vidieť samotná obnova bytového domu je len jedna z mnohých rôznorodých činností vedúca k tomu, aby sa bytový dom zmodernizoval. Práve pre to je veľmi dôležité dbať na tento proces ako celok, v ktorom je každý jeden krok nesmierne dôležitý. Zrealizovali sme množstvo projektov, kde sme zabezpečovali komplexný systém činností a vieme kde klásť najväčší dôraz.

Financovanie

Komerčný úver
Spolupracujeme s dostatočným množstvom komerčných bánk na to, aby sme vlastníkom zabezpečili čo najviac ponúk, s ktorej si vlastníci môžu vybrať tú najvýhodnejšiu. Výhodou komerčného úveru je relatívne rýchle získanie finančných prostriedkov aj počas kalendárneho roka, nie je striktná viazanosť čerpania finančných zdrojov voči obnove ako takej.
Úver prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB )
Zabezpečujeme kompletný servis týkajúci sa zabezpečenia financovania prostredníctvom ŠFRB a aj jeho samotné čerpanie na obnovu. Výhodou ŠFRB je najmä možnosť zabezpečiť až 0% úrokovú sadzbu po celú dobu splácania úveru.
Dotácie od štátu
Štát prostredníctvom svojich orgánov dokáže poskytnúť dotáciu na odstránenie systémovej poruchy, ktorá je uvedená v zozname systémových porúch. Taktiež vieme zabezpečiť kompletný servis podania žiadosti na príslušný orgán a zabezpečiť aj samotné čerpanie dotácie. Výhodou dotácie je výrazné zníženie ceny obnovy bytového domu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

B-ing, s. r. o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911

IČ DPH: SK2121075154

Ing. Peter Dobrovolský

konateľ