Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme kompletný inžiniersky servis v rámci stavebných konaní. V rámci inžinierskej činnosti sa snažíme pristupovať ku každému projektu individuálne s dôrazom zabezpečiť danú službu pre klienta v čo najkratšom čase. Náš náhľad na inžiniersku činnosť v rámci stavebných projektov je odlišný najmä v hľadaní riešení v každej situácií. Snažíme sa klientom v každom čase poskytovať čo najpresnejšie informácie ohľadom postupu, tak aby ich projekt bol v čo najkratšom čase úspešne zrealizovaný.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme:

Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov
Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov
Komunikácia s úradmi verejnej správy, v ktorých kompetenciách je vydávanie rozhodnutí
Komunikácia s úradmi verejnej správy, v ktorých kompetenciách je vydávanie rozhodnutí
Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA
Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA
Majetkoprávne vysporiadanie
Majetkoprávne vysporiadanie
Zabezpečenie revíznych správ
Zabezpečenie revíznych správ

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

B-ing, s. r. o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911

IČ DPH: SK2121075154

Ing. Peter Dobrovolský

konateľ