Obnova BD Skalka 217/13 Lietavská Lúčka

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešeného plášťa, zateplenie sokla, výstavba nových betónových prefabrikovaných loggií, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena výplní otvorov na spoločných priestoroch, bleskozvod.

Obnova BD Predmestská 1713/38 Žilina

Zateplenie obvodového pláťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropu suterénu, zateplenie sokla, obnova balkónov a loggií, výmena výplní otvorov spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka, bleskozvod.

Novostavba BD Malá Čierna

Kompletná výstavba novostavby bytového domu so štyrmi bytovými jednotkami vrátane technickej vybavenosti.

BD Alexyho 931/1-3 Rajec

Zateplenie sokla, obklad sokla, výmena vchodvých dverí, výmena pivničných okien, rekonštrukcia okapového chodníka.

Obnova BD Litovelská 680/19,21 Kysucké Nové Mesto

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie podlahy povaly, hydroizolácia so zateplením základov, výmena vchodových dverí, obnova sokla a okapového chodníka, výmena strešného plášťa.