Referencie

Obnova BD Karola Kmeťku 3149 Žilina

Adresa: Karola Kmeťku 3149 Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strojovní výťahu, zateplenie sokla, rekonštrukcia balkónov s AL zábradlím, sanácia už zateplených stien s prípravkami proti rastu mikoorganizmom, nový okapový chodník.