Referencie

Obnova BD Školská 51 Žilina

Adresa: Školská 51 Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie sokla, zateplenie stien a stropov na prízemí, vybudovanie novej spevnenej plochy na parkovanie.