Referencie

Rekonštrukcia a oprava havarijného stavu strešného plášťa na objekte školskej jedálne pri ZŠ Kotešová

Adresa: Kotešová 378

Rekonštrukcia a oprava havarijného stavu strešného plášťa na objekte školskej jedálne pri ZŠ Kotešová.