Referencie

Rekonštrukcia vonkajších schodísk BD Gaštanová 3074/1-5 Žilina

Adresa: Gaštanová 3074 Žilina

Výmena vonkajších schodísk vrátane výmeny ŽB nosníkov a zábradlia.