Referencie

Rekonštrukcia vonkajších schodísk BD Gaštanová 3077/15-27 Žilina

Adresa: Gaštanová 3077 Žilina

Výmena vonkajších schodísk vrátane výmeny ŽB nosníkov a zábradlia.