Referencie

Rekonštrukcia vonkajších schodísk BD Gaštanová 3080/12-18 Žilina

Adresa: Gaštanová 3080 Žilina

Výmena vonkajších schodísk vrátane výmeny ŽB nosníkov a zábradlia.