Referencie

Rekonštrukcia vonkajších schodísk BD Javorová 3070/1-3 Žilina

Adresa: Javorová 3070 Žilina

Výmena vonkajších schodísk vrátane výmeny ŽB nosníkov a zábradlia.