Referencie

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Ladce

Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy a kultúrneho domu.