Referencie

Vybudovanie novej vrátnice a spevnených plôch Hyundai Dymos Slovakia,s.r.o.

Adresa: Bratislavská cesta 119 Žilina

Vybudovanie novej vrátnice, realizácia nových asfltových plôch v areáli spoločnosti, dobudovanie opltotenia objektu.