Referencie

Vybudovanie parkoviska Hyundai Dymos Slovakia

Adresa: Bratislavská cesta 119 Žilina

Vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby určenej pre parkovanie zamestnancov spoločnosti.