Referencie

Zateplenie sokla a rekonštrukcia okapového chodníka BD B.S.Timravy 948/1-6 Žilina

Adresa: B.S.Timravy 948

Zateplenie a obklad sokla, výmena pivničných okien, rekonštrukcia okapového chodníka