Referencie

Zateplenie strešného plášťa BD B.S.Timravy 948 Žilina

Adresa: B.S.Timravy 948 Žilina

Zateplenie strešného plášťa, výmena dverí a okien na výťahových strojovniach.