Referencie

Zateplenie strešného plášťa BD Hollého 159/7,8,9, a Lipová 158/7,8 Rajec

Adresa: Hollého 159 Rajec

Zateplenie strešného plášťa, zateplenie strojovní výťahu, výmena výplní otvorov strojovní výťahu, bleskozvod.